خدمات دامنه

نخستین گام جهت ورود به فضای مجازی

دامنه يا دامين (Domain) نامي است يكتا و بيانگر هويت و نشاني وب سايت شما ميباشد. پيش از انتخاب نام وب سايت يافتن دامنه مناسب براي وب سايت نخستین گام جهت ورود به فضای مجازی خواهد بود.

ثبت دامنه

بررسی نام انتخابی جهت ثبت

هر دامنه از دو بخش تشکیل شده است؛ بخش اول نامی است انتخابی، که هر فرد می‌تواند بسته به موضوع وب‌سایت و سلیقه خود آن را انتخاب نماید و بخش دوم نیز که با یک نقطه از بخش اول جدا می‌شود، پسوندی است قراردادی که از دو تا شش حرف تشکیل شده است و هر فرد می‌تواند بسته به موضوع وب‌سایت و سلیقۀ خود یکی از آن‌ها را انتخاب نماید. از متداول‌ترین پسوندهای بین‌المللی می‎توان به com ، net ،org ، info اشاره نمود.ر صورتي كه نام دامنه مورد نظر خود را انتخاب نموده ايد ميتوانيد در این قسمت از موجود بودن نام دامنه براي خود مطمئن گشته و سپس جهت تهيه دامنه خود از طريق واحد خدمات دامنه تَگ اقدام نماييد.

بررسی قابلیت ثبت دامنه

تبریک ! دامنه قابل ثبت میباشد.درخواست ثبت دامنه متاسفیم ! دامنه tagdev.net قبلا ثبت شده است.مشاهده سایت

دامنه ها

لیست تعرفه دامنه های موجود

مدت زمان ثبت دامنه تمدید دامنه انتقال دامنه
.com 1Year 450,000Rials 450,000Rials 450,000Rials
.net 1Year 450,000Rials 450,000Rials 450,000Rials
.org 1Year 500,000Rials 500,000Rials 500,000Rials
.ir 1Year 80,000Rials 80,000Rials 80,000Rials
.ir 5Year 150,000Rials 150,000Rials 150,000Rials
.biz 1Year 460,000Rials 460,000Rials 460,000Rials
.info 1Year 450,000Rials 450,000Rials 450,000Rials
.ws 1Year 1,980,000Rials 1,980,000Rials 1,980,000Rials
.name 1Year 370,000Rials 370,000Rials 370,000Rials
.us 1Year 400,000Rials 400,000Rials 400,000Rials
.bz 1Year 2,020,000Rials 2,020,000Rials 2,020,000Rials
.cc 1Year 810,000Rials 810,000Rials 810,000Rials
.me 1Year 710,000Rials 710,000Rials 710,000Rials
.co 1Year 1,130,000Rials 1,130,000Rials 1,130,000Rials
.com 1Year 450,000Rials 450,000Rials 450,000Rials
.in 1Year 450,000Rials 450,000Rials 450,000Rials
.asia 1Year 600,000Rials 600,000Rials 600,000Rials
.mobi 1Year 750,000Rials 750,000Rials 750,000Rials
.company 1Year 770,000Rials 770,000Rials 770,000Rials
.center 1Year 770,000Rials 770,000Rials 770,000Rials
.zone 1Year 1,170,000Rials 1,170,000Rials 1,170,000Rials
.gallery 1Year 770,000Rials 770,000Rials 770,000Rials
.co.ir 1Year 80,000Rials 80,000Rials 80,000Rials
.ac.ir 1Year 80,000Rials 80,000Rials 80,000Rials
.sch.ir 1Year 80,000Rials 80,000Rials 80,000Rials